kraulis.wordpress.com
Vetenskap och faktaresistens: En kritik
Jag har skrivit en text publicerad i Sans magasin nummer 2-2018 med rubrik som ovan. Min text utgår från, och kritiserar, Åsa Wikforss ”Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender”…