kraulis.wordpress.com
Total röra runt hur forskare lagrar data
Jag har blivit intervjuad av Siv Engelmark i IVA Aktuellt nr 4 2017 (sidorna 6-7). Jag bifogar här en PDF av intervjun.