kraulis.wordpress.com
Eventuell reform av islam förutsätter ett sekulärt samhälle
Dagens Nyheters serie om islam fortsätter med en artikel av Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Han anför en rad exempel på muslimska tänkare oc…