kraulis.wordpress.com
En skandal i stadsbyggnad: byggnaden Oskar I:s minne
De flesta tror förmodligen att en skandal inom stadsbyggnad måste handla om att man har rivit något fint gammalt hus. Men det finns undantag. Här är det frågan om en skandal att man bevarat ett hus…