kraulis.wordpress.com
Per Altenberg, det öppna samhället och liberalernas blinda fläck
Per Altenberg skriver en intressant artikel ”Dags att inse faktum: Striden står inte mellan höger och vänster” i Liberal Debatt 3/2016. Det ligger mycket i hans resonemang, men där finn…