kraulis.wordpress.com
Tror liberaler på samhället?
There is no such thing as society. Margaret Thatcher (Wikiquote) Både socialister och konservativa kritiserar liberalismen för att den bygger på en individualism som ignorerar eller nedvärderar sam…