kraulis.wordpress.com
Är postmodernism upplysningens yttersta konsekvens, eller dess antites?
Författaren Torbjörn Elensky publicerade en intressant understreckare om identitetspolitik och Upplysningen i Svenska Dagbladet 11 februari 2015. Han skriver: Postmodernismen är på ett sätt upplysn…