kraulis.wordpress.com
Lena Andersson avslutar: Essensbegreppet är fruktbart
Följande text av Lena Andersson avslutar diskussionen och publiceras med tillåtelse. Länkar till alla inlägg finns längst ner på sidan. Hej Per, Jag håller med om att det är stor skillnad på Popper…