kraulis.wordpress.com
Lena Anderssons dolda agenda om Popper och postmodernismen
Lena Andersson skriver i Dagens Nyheter 2 jan 2015 om den liberale filosofen Karl Popper med anledning av att det är 70 år sedan hans centrala verk inom politisk filosofi, Det öppna samhället och d…