kraulis.wordpress.com
Ola Larsmos ansvar
Det finns två perspektiv på händelserna kring budgetomröstningen och Stefan Löfvens proklamation att han så småningom ämnar utlysa nyval. Det ena handlar om det politiska spelet mellan de domineran…