kraulis.wordpress.com
Nej, fri invandring är ingen mänsklig rättighet
Lena Andersson hävdar att den jobbiga diskussionen om invandring egentligen är helt onödig (Dagens Nyheter 19 sept 2014): Val ger ångest, förklarade existentialisterna och den svenska debatten om i…