kraulis.wordpress.com
Humanioras kris: Slutet på postmodernismen?
Boken Till vilken nytta? är en antologi där ett 30-tal svenska humanister diskuterar humanioras ställning och framtid. Den är redigerad av Tomas Forser (professor litteraturvetenskap, Göteborgs uni…