kraulis.wordpress.com
SD, fascismen och framtiden
I en pågående debatt om Sverigedemokraterna i Dagens Nyheter skriver journalisten Henrik Arnstad (15 nov): Fascismen är i dag Sveriges enda framtidstroende politiska rörelse. SD tecknar i vackra fä…