krakeroy-trialclub.no
Portalen Min Idrett og NMF
Motorsporten har lagt seg tettere opp mot resten av idretten ved å ta i bruk Norges Idrettsforbunds medlemsportal kalt Min idrett. Dette blir gjort for å etterkomme kravet fra Idrettstyret, om at a…