krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Епоха на „Шупливи луѓе“
Епохова во која живееме, овој пустош кој не загушува, оваа надворешна загаденост која резултира и со внатрешна (духовна) заденост и со деградација на човечката раса за која за жал стануваме сведоци…