krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Трепет
На ѕидот се навираат солзи. Продирам во Ѕидот на плачот. Тука ги оставам моите аманети во времето. Дали времето ме слуша и ме гледа?…