krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Душава е
Душава ми е океан во кој бескрајно пловат сите радости и таги, каде се потонати сите надежи што ми е страв гласно да ги изговорам.…