krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Да можев
Ех… да можев, корупката да ја сменам Денес да беше, вчера Додека вчера размислувам за утрешнината Ех… да можев, да одлетам кон иднината Учејќи од паралелата, јавето да го обликувам Да с…