krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Распадната љубов
Ќе те оставам и жал ми е. Жал ми е, срцето се кине на парчиња што ќе мора да те напуштам, но сети се дека ти ме примора на тоа. Жалам бидејќи во моето срце има место и за твојата болка.…