krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Деца на ветерот
Се смееме на она што го немаме. Се смееме на она што го посакуваме. Ние сме децата на ветерот..