krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
„Бели Мугри“ издадена на денешен ден пред 80 години
На 25 ноември 1939 година во градчето Самобор, излегла од печат збирката песни „Бели мугри“ од македонскиот поет и револуционер Кочо Рацин.…