krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Животот многупати знае да биде неправеден, но со причина
Живот? Апстрактна именка што за тебе биолошки започнува уште при првото отчукување на твоето срце додека си фетус во утробата на мајка ти.…