krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Слобода
Што е слобода? Што ти всушност подразбираш под тоа ,,слобода”? А што навистина е слободата? Дали слобода е да можеш да се смееш иако животот те руши? Да можеш да излезеш надвор и со раширени раце д…