krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Бидете љубезни со сите бидејќи секој што ќе го сретнете води тешка битка
Платон не го мислел ова залудно кога го изговорил – дека секој води тешка битка и затоа советувал да бидеме љубезни едни кон други.…