krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Зборот лекува, зборот труе
Сите сте ја слушнале поговорката дека убавиот збор железни врати отвара.