krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Каде се новинарите?
Денес за разлика од порано постојат многу поголеми можности за избор на идна професија како и олеснителни околности за успешно завршување на високо образование, но за жал многу помали шанси за успе…