krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Помеѓу зборовите и делата, долг е патот
Од зборот до делото, патот бил долг. Или помеѓу зборовите и делата, долг бил патот. Епа не можам, а да не се согласам со оваа поговорка. И на ова би можело да се додаде: „помалку зборови, повеќе де…