krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
(Матура)ција
Преминот од тинејџерскиот период во адолесценција е доста турбулентен каде се случуваат доста промени како на физичко така и на ментално ниво. Покрај биолошките фактори, се менуваат уште многу друг…