krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Сегашност
Знам дека истекува времето Низ кршливите сенки на дено – ноќната разденина И јас сакам да го сопрам Мислејќи дека Земјата е рамна Но тоа се топи од моите две сонца Се растопува толку бргу Што…