krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Зборови без душа
Ме впии ова твое ново-старо создадено море..море со боја на мастило. А знаеш што е најлошо? Што со секоја твоја лага и празна надеж, тоа станува уште поголемо и подлабоко. Ме нишат брановите..сега …