krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Црниот Ангел – Наталија Наумовска
Чистина извираше однејзините очи,не знаеше за грев и злобапливаше во сопствена слобода. Јасна и кревкабеше нејзината душамека како памуксè додека ѓаволот не го послуша.Белите крилја ги скротииконск…