krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Не ги форсирајте работите – Сè се случува во вистинско време и од вистински причини
Времето е една од најдрагоцените „работи“ кои нам Бог ни ги понудил. Без времето на светот, ништо не би имало смисла, а сè би било непроценливо. Времето дава совршена смисла за постоење. Со самото …