krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Голем, а скромен борец – Верица Милорадова
Секој ден, нова приказна која постојано кружи околу нас, исти сцени, исти ликови со променети улоги. Гледајќи ја оваа игра како непристрасен набљудувач, од една повисока, продуховена точка, заклучу…