krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Што требаше јас да направам? – Александар Михајловиќ
Има ли поврзаност помеѓу концептуалната уметност и пишувањето (поезија, проза, драма)? Хмм, да разгледаме неколку факти и размислувања, сигурен сум дека ќе произлезе нешто интересно. Уметникот може…