krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Кога би можела повторно да се родам – Елена Ангелеска
Затвори ги тие прекрасни очи, Цврсто замижи и почувствувај ја во себе тишината… Само едно исто место, нели?… Само тие исти звуци од таа соба, само тие исти шумолења на паднатите лисја, оддалечени н…