krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Бајка на грабливите/Зарем не – Сузана Николова
Добри сме колку да не си подадеме рака,секој повеќе и повеќе сака,да биде тоа што не може,се смее на туѓи солзи,а ги брише своите. Искрени сме кога не лажеме,а лага е секој втор збор,со глава крена…