krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Џан-џин
Џангарак ѕуни в’ приквечерина. Расплела самовила бледа дамнина. Темјанушка завеана со мирис опоен. Џан-џин нема , само мир спокоен. Руното обацано, носено на џафте корзо. Млада силуета, со ва…