krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Партија шах – Наталија Наумовска
Шаховска табла Војната е почната. Коцката е фрлена. Во главата ми се вртеше една мисла. Постојано ме прогонуваше и сите други мисли ми се разбиваа поради неа. Таа гласеше: „Време е за игра“. Зарем …