krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Свети Никола на рибарскиот брод – Веда
Го викаа Никола, иако во селото сите го вика Николај. Татко му беше морнар. Уште за време на војната грчка, го убија Грците и тој остана заедно со мајка му и сестричето помало од него. Мајка му едн…