krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Никогаш слободна – Джејн Карински
Нов град, нова работа, нов почеток. Најпосле решив да го средам својот живот. Секое влакно на моето тело трепери додека влегувам во новата канцеларија, со нови колеги, со ново учење на работниот пр…