krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Затвореник
Се фатив себеси, затвореник на желбите. Душата изморена талкаше. Гледајќи го столот на кој таа седеше. Околу него чекори се беа наталожиле. Скришум од сите. Дур јужец ги бришеше бесшумно. Решетките…