krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Oбјавен нов број на списанието за литература, уметност и култура „Стремеж“
Центарот за култура „Марко Цепенков“ од Прилеп со поддршка на Министерството за култура деновиве го издаде новиот број на списанието за литература, уметност и култура „Стремеж“. Списание „Стремеж“ …