krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Големата (е)миграција – Билјана Беламариќ
Не сакаме веќе да летаме на југ. Непријатно време, остри јазици. Нашето мало јато се колве самото себеси. Ние сè повеќе летаме на запад.Макотрпен паткон интелектуален живот.Нашето уште помало јатос…