krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Виј – Блаже Конески (видео рецитал)
Во свеста, како во полноќна црква,Те заклучив. И свеќи ко што бледатНа гасење, ти сега бледиш така,А сите светци похотно те следат.Ти тука си заточница за којаЈас толку мошни заклинања правам,И еве…