krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Нова книга – „Активно живеење“ на Д-р Благица Ризоска Ваниќ
Д-р Благица Ризоска Ваниќ, професорка по клиничка практика на Универзитетот Американ Колеџ Скопје и Биљана Копрова, специјалист по медицинска психологија, се авторки на книгата „Активно живеење“ О…