krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Победник
Се мислев најубава и со истегнато лице во ширина, неухранета, со изразена клучна коска, мислиш сите токсини од телото ми излегле низ усната празнина. Секоја трошка што се провлекуваше низ моите цре…