krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
БОЈАТА НА СОНЦЕТО
Бојата на сонцето. Го отвора просторот. Го зголемува твоето секојдневие. Ја намирисува тагата во погледот И ти го разбиструва за да се претвориш во Светлина, И тогаш во ноќта шумолиш низ липите Вет…