krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Повторување
Слушајќи го звукот на брановите една мисла константно ми се повторуваше. Се трудев да заземам медитативна положба и мисловниот тек да го насочам само кон смирувачкиот звук од морето, но мислата ме …