krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Далечна радост
Радоста далечна како карпа распослана среде океан, се обидуваш да ја дофатиш, но почнуваш да тонеш во море од тага. Радост сакаш да носиш, а во тебе умрела и овенала како што овенува и најубавиот ц…