krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Никоја како неа
Никој не знаеше да се смее, а да голта солзи како неа. Никој не можеше да изгледа безгрижно, а да носи сто грижи на плеќи. Никој не умееше да љуби, а да се мрази себеси како неа. Никој не беше толк…